Τρίτη, 30 Απρίλιος 2013 11:12

Καθαρισμός κυκλώματος θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων

 Τα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης  τροφοδοτούν τα θερμαντικά σώματα με ζεστό νερό, το οποίο μπορεί να θερμαίνετε από διάφορες πηγές όπως λέβητα πετρελαίου, λέβητα φυσικού αερίου και άλλα. Αποτελούνται  από  κυκλώματα σωληνώσεων και εξαρτημάτων με σκοπό και αποτέλεσμα την μεταφορά θερμότητας στον χώρο μας. Όσο πιο σωστά συνεργάζονται και λειτουργούν όλα αυτά μαζί τόσο μεγαλύτερο ποσό ενέργειας από αυτό που πληρώνουμε τελικά αποδίδετε στον χώρο μας.

 Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του συστήματος είναι το πόσο καθαρό είναι το κύκλωμα θέρμανσης και εννοούμε το πόσο καθαρό ζεστό νερό κυκλοφορεί στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα. Επικαθήσεις ,ρινίσματα, λάσπη ή βουλωμένα, διαβρωμένα, εξαρτήματα είναι μόνο μερικά προβλήματα που προκύπτουν σε ένα κύκλωμα.

 Μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε μόνοι σας πόσο βρώμικο βγαίνει το νερό όταν κάνουμε εξαέρωση ή όταν αλλάξουμε ένα σώμα. Λόγω της εισόδου οξυγόνου στο κύκλωμα τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης διαβρώνονται με αποτέλεσμα να δημιουργείτε μία μαύρη λάσπη η οποία παρασύρετε με το νερό και μεταφέρετε παντού, αποτελέσματα εμφανή είναι πχ θερμαντικά σώματα που δεν ζεσταίνονται ολόκληρα  ή υπάρχουν σημεία στο κάτω μέρος τους κρύα. Θόρυβοι στον λέβητα  κατά την λειτουργία του και βουλωμένες σωληνώσεις ή απομακρυσμένα σώματα κρύα είναι επίσης κάποια προβλήματα.  

Σε ήδη υπάρχον κύκλωμα θέρμανσης, βασική προϋπόθεση πριν τη τοποθέτηση του νέου λέβητα (πχ αερίου) είναι οι σωληνώσεις καθώς και τα θερμαντικά σώματα και ξεπλυθούν ώστε να απομακρυνθούν όλα τα  υπολείμματα πού δε πρέπει να εισέλθουν στο  νέο λέβητα, μειώνοντας την απόδοση και διάρκεια ζωής του.

Λύση υπάρχει, για τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Αρχικά πρέπει να υποβάλουμε σε εξαναγκασμένη ροή με καθαρό νερό ώστε να απομακρύνει  όλα τα σωματίδια και τα κατάλοιπα. Υπηρεσία πού ήδη παρέχεται σε κάθε νέα εγκατάσταση. Έπειτα μπορούν να αφαιρεθούν μέσω χημικών καθαριστικών και με ειδική αντλία(δυναμική έκπλυση)  τα υπολείμματα από σωληνώσεις και τα σώματα. Επίσης μπούμε να το θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε το κύκλωμα για μελλοντική χρήση με αντίστοιχα χημικά προστασίας. Το αμέσως επόμενο μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι να τοποθετηθεί  μαγνητικό φίλτρο  ώστε να έχουμε διπλό όφελος. Από τη φίλτρανση του ακάθαρτου νερού μέχρι  τη κατακράτηση μεταλλικών σωματιδίων.

Η ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μπορεί και παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες λύνοντας όλα τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν.