Τρίτη, 14 Μάιος 2013 10:25

Απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας

Όπως επισημαίνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), υιοθετώντας μερικές απλές πρακτικές ή «επεμβάσεις» καθίσταται δυνατή η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων (έως και 20%) από τη θέρμανση μέσω της σωστής και συστηματικής ρύθμισης, συντήρησης του συστήματος λέβητα - καυστήρα.
 
 
Σε μια προσπάθεια να στρέψει τους καταναλωτές προς την κατεύθυνση αυτή, το ΚΑΠΕ προτείνει τα παρακάτω:
 
 
Σωστή θερμομόνωση των κτιρίων: Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν σε κάθε κτίριο, ώστε να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας, είναι η στεγανοποίηση και σωστή μόνωση της ταράτσας (το όφελος σε εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 15%-20%) και η σωστή λειτουργία - στεγανότητα των κουφωμάτων. 
 
 
• Επιλογή συστημάτων θέρμανσης σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια σωστής λειτουργίας και απόδοσης.
 
 
 
• Σωστή ρύθμιση, συντήρηση και καθαρισμός του λέβητα.
 
 
 
 
• Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 20-21C.
 
 
 
 
• Αντικατάσταση των παλιών συστημάτων.
 
 
 
 
• Αποφυγή συνηθειών που μειώνουν την απόδοση των θερμαντικών σωμάτων (τοποθέτηση καλυμμάτων ή τοποθέτηση ρούχων για στέγνωμα).
 
 
• Επιλογή ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης. Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει καλύτερη ποιότητα θέρμανσης λόγω καλύτερης διανομής της θερμότητας στο χώρο, ενώ απαιτεί λιγότερη κατανάλωση ρεύματος για το ίδιο αποτέλεσμα σε σχέση με τα συνήθη συστήματα με καλοριφέρ.