Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 13:19

Πέφτει η πίεση στον λέβητα αερίου

 Πέφτει η πίεση στο λέβητα αερίου?

Πολύ συχνό φαινόμενο στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι ¨να πέφτει η πίεση στον λέβητα¨. Στην ουσία δεν πέφτει η πίεση στον λέβητα μόνο αλλά σε όλο το θερμουδραυλικό κύκλωμα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στην ποιότητα της θέρμανσης ,στα εξαρτήματα του κυκλώματος και κυρίως στον λέβητα αερίου.

 

Στις  περισσότερες ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η πίεση του κυκλώματος κυμαίνετε από 1-2,5 bar. Την πίεση του νερού συνήθως μπορούμε να δούμε με ένα μανόμετρο το οποίο υπάρχει επάνω στον λέβητα. Εκτός κάποιον εξαιρέσεων η αποκατάσταση της πίεσης στο κύκλωμα γίνεται χειροκίνητα από τον λέβητα,με κάποιο διακόπτη που υπάρχει στο κάτω μέρος του  για αυτή την δουλειά. Για την προστασία του ο λέβητας διαθέτει μηχανισμό ο οποίος διακόπτει την λειτουργία του όταν η πίεση του κυκλώματος πέσει κάτω από το 0,5 bar και για να επανέρθει πρέπει να αποκατασταθεί χειροκίνητα η πίεση στο κύκλωμα.

Κάθε φορά που ο λέβητας διακόπτει την λειτουργία του για να προστατευτεί δεν έχουμε θέρμανση ούτε και ζεστό νερό με αποτέλεσμα να χρειάζετε να βγαίνουμε κάποιες φορές μέσα στην νύχτα με τον φακό για να το αποκαταστήσουμε. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούνε όλοι να κάνουν αυτήν την δουλειά όπως ηλικιωμένοι χρήστες ή μικρά παιδιά.

Οι λύσεις είναι δύο η πρώτη και πιο σωστή είναι να φροντίσουμε ώστε να μην έχουμε διαρροές νερού στο κύκλωμα ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα. Η δεύτερη είναι η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πλήρωσης του κυκλώματος με νερό, με τον λεγόμενο αυτόματο πληρωτή. Έτσι θα σώσουμε τον λέβητα μας από υπερθερμάνσεις  και τους χρήστες από την ταλαιπωρία.

Να συμβουλεύεστε πάντα τα εγχειρίδια των μηχανημάτων και τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.