Σάββατο, 28 Απρίλιος 2012 05:14

Συκριτικό τεστ φωτοβολταικών πλαισίων

σας παρούσιάζουμε ένα συγκριτικό τεστ φωτοβολταικών μονάδων με τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τους. Όπως μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εγγυήσεις και αποδόσεις. Οι δύο μονάδες που συγκρίνουμε είναι το CONERGY POWER PLUS 225 P και το SOLAR CELLS SCH/660P 225Wp πολυκρυσταλικού πυριτίου. Γερμανικής κατασκευής και Ελληνικής αντίστοιχα. Για την μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας επιλέξτε ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Για να δείτε το τέστ πατήστε εδώ