Παρασκευή, 01 Αύγουστος 2014 20:54

Έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

   

 Έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έκδοση Πιστοποιητικού Στεγανότητας

πέραν των θεωρητικών για το Πιστοποιητικό Στεγανότητας που ήδη γνωρίζετε θα σας πούμε απλά ότι αυτή η διαδικασία γίνετε καταρχήν για την δική σας ασφάλεια και έπειτα για την δική σας οικονομία. Ξεκινώντας να πούμε για πιο κομμάτι της εγκατάστασης μιλάμε, από τον μετρητή του αερίου που συνήθως βρίσκετε μέσα σε ένα γκρι ερμάριο και εκεί γράφει την κατανάλωση του αερίου, έως τον λέβητά μας υπάρχει μία σωλήνα μήκους από 20 εκατοστά έως πολλά μέτρα συνήθως μεταλική χρώματος γκρι και την έχει τοποθετήσει ο τεχνικός σας πχ υδραυλικός και όχι η εταιρία αερίου άρα ανήκει στη εσωτερική σας εγκατάσταση άσχετα εάν τις περισσότερες φορές είναι εξωτερική του κτηρίου. Αυτή η σωλήνα ή γραμμή αερίου, όπως λέγετε ,πρέπει να ελεγθεί για διαρροές φυσικού αερίου μιας και αυτό μεταφέρει. δηλαδή μην χάνει πουθενά με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα για δυσάρεστες εκπλήξεις και δεν θα είναι μόνο στον λογαριασμό σας. Αυτός είναι ο έλεγχος που πρέπει να γίνει και να εκδοθεί το ανάλογο Πιστοποιητικό Στεγανότητας.

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους καταναλωτές ότι στο πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τη μέγιστη οικονομία στην χρήση φυσικού αερίου, προγραμματίζει δειγματοληπτικούς ελέγχους των εσωτερικών εγκαταστάσεων*προκειμένου να διαπιστωθεί η διενέργεια των εργασιών συντήρησης εκ μέρους των καταναλωτών και η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων που απαιτείται για εγκαταστάσεις που έχουν συμπληρώσει 4 έτη από την αρχική λειτουργία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον «Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» (ΦΕΚ Β 976 2012).

Για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας Σωληνώσεων Εσωτερικής Εγκατάστασης η Εταιρεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 9 των Γενικών Όρων Συναλλαγών,δικαιούται να διακόψει τη σύνδεση της Εσωτερικής Εγκατάστασης με το παροχετευτικό δίκτυο για λόγους ασφαλείας ενώ δεν μειώνεται η ευθύνη του Πελάτη όσον αφορά την ασφαλή και ορθή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να μεριμνήσετε έγκαιρα για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων απευθυνόμενοι κάθε φορά σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου.