Παρασκευή, 01 Αύγουστος 2014 21:05

Αντιμικροβιακός χαλκός

Αντιμικροβιακός  χαλκός

Ο όρος αντιμικροβιακός χαλκός cu+ ®  αναφέρεται στο στέρεο χαλκό και σε κράματα, με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% σε χαλκό. Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής δράσης του χαλκού έχει επιβεβαιωθεί με μελέτες και έχει εγκριθεί από την υπηρεσία προστασία περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού δεν εξασθενεί ούτε επηρεάζεται από τις τυπικές εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης ή από τυχόν φθορές της επιφάνειας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, ο αντιμικροβιακός χαλκός είναι το μόνο υλικό επιφάνειας αφής, που μπορεί να σκοτώνει διαρκώς πάνω από το 99,9% των βακτηριδίων, ιών, μυκητιάσεων και της μούχλας που προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις, μέσα σε δύο ώρες από την έκθεση τους. Αναμφισβήτητα λοιπόν, οι επιφάνειες αφής με το σήμα cu+ ®   είναι πιο αποτελεσματικές στη διαρκή εξόντωση των μικροβίων που προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις, σε σύγκριση με οποιαδήποτε επιφάνεια ή εγκατάσταση που χρησιμοποιεί άλλα υλικά. Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες και τα φυσικά χαρακτηριστικά του χαλκού τον καθιστούν μοναδικό υλικό στα χέρια κάθε κατασκευαστή ή εγκαταστάτη, με πολλές εφαρμογές και χρήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, νηπιαγωγεία και σχολικές μονάδες, δημόσιους χώρους, τουριστικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια.

 

                                        Αντιμικροβιακός χαλκός                                      

   Το νέο πρότυπο στην υγεία

 

Χαρακτηρίζεται από:

Αποτελεσματικότητα: Έχει πολύ πιο δυνατή αντιμικροβιακή δράση σε σχέση με τις επιστρώσεις με βάση το ασήμι.

Μακροχρόνια δράση:Αποδεδειγμένα σκοτώνει διαρκώς τα μικρόβια που προκαλούν μολύνσεις.

Αντοχή:Η αντιμικροβιακή δράση του δεν εξασθενεί ακόμα και υπό σκληρές συνθήκες. Μετά από επαναλαμβανόμενο στεγνό ή υγρό τρίψιμο, επαναμόλυνση, φυσική οξείδωση, μηχανική επεξεργασία.

Ασφάλεια:Δεν είναι βλαβερός για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον, δεν περιλαμβάνει χημικά συστατικά και είναι πλήρως ανακυκλώσιμος.

Μοναδικότητα:Το μόνο αντιμικροβιακό υλικό στερεάς επιφάνειας που έχει κατοχυρωθεί και προωθείται στην αγορά ως «προϊόν με θετικές ιδιότητες για τη δημόσια υγεία»- σε αντίθεση με παραδοσιακά προϊόντα όπως τα αέρια, τα υγρά, τα σπρέι και οι συμπυκνωμένες πούδρες.

Επιστημονικές αποδείξεις: Οι ισχυρισμοί για την ευεργετική αντιμικροβιακή δράση του χαλκού υποστηρίζονται από εκτεταμένες εργαστηριακές και κλινικές έρευνες που πραγματοποιούνται παγκοσμίως.

Ανεξάρτητη πιστοποίηση:Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής δράσης του χαλκού στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία που έχουν επιβεβαιωθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος την ΗΠΑ.

 

Ποικίλες εφαρμογές στην Ελλάδα

 

Ο αντιμικροβιακός χαλκός έχει τη μοναδική ιδιότητα να σπάει την αλυσίδα της μετάδοσης λοιμώξεων και να δρα συμπληρωματικά στον τακτικό καθαρισμό, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της υγιεινής. Για αυτό και έχει καταχωρηθεί και προωθείται στην αγορά ως «προϊόν με θετικές ιδιότητες στη δημόσια υγεία».

Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του χαλκού στο περιορισμό της μετάδοσης λοιμώξεων έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των κατασκευαστικών εταιριών, υδραυλικών, θερμοϋδραυλικών, ψυκτικών και άλλων εγκαταστατών  για την εφαρμογή του.